Laatste tweets

Haal meer uit ruimtelijke ordening!

Ruimtelijke ordening gaat over ‘ruimte om samen te beleven’. Nederland is klein, de ruimte schaars, de bevolkingsdichtheid hoog en de wensen zijn talrijk en divers.
Om het land leefbaar te houden zijn er keuzes nodig. Waar bouwen we woningen, waar laten we bedrijven zich vestigen? De keuzes die gemaakt worden gaan over het nu, maar ook over de toekomst. De keuzes van nu bepalen de ruimte van straks! Wonen, werken, recreëren, leven… alles en iedereen heeft ruimte nodig. Maar er kan niet voor alles een plaats zijn. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden. Dat vraagt om ordening van de ruimte. Dat is niet gemakkelijk. Er bestaat veelal een groot spanningsveld van belangen die met elkaar in conflict zijn en dat vraagt om een constante, overtuigende afweging.

Centraal binnen ruimtelijke ordening staat dus de fysieke ruimte. Ruimte betekent ook de ruimte in het proces: belangen, belangentegenstellingen en soms zelfs conflicten. Het gaat dus ook om emoties. Bij RO Connect doorzien we dat als geen ander! RO Connect  houdt rekening met het (goede) gevoel van u als burger, ondernemer of overheid. Maakt daar ook een punt van.

Het gaat RO Connect  om ‘ruimte om samen te beleven’, om het samenwerken en de binding met u als opdrachtgever, om het verbinden met belanghebbenden en de verbinding tussen RO en emotionele waarden. Zo haalt u meer uit ruimtelijke ordening !

Nieuws

https://roconnect.nl/wp-content/uploads/2022/03/thumbnail_kaart-van-stad-BP.jpg
23-10-2023

Omgevingswet

De invoering van de nieuwe Omgevingswet betekent  de grootste wetgevingsoperatie sinds de Tweede Wereldoorlog. De Omgevingswet bundelt straks 26 bestaande wetten op het gebied van bouwen, milieu, water,
> Meer
https://roconnect.nl/wp-content/uploads/2012/05/otruschel.1-1.jpg
25-05-2012

RO Connect: Onno stelt zich voor

Mijn naam is Onno Truschel en ik adviseer u graag op het terrein van de ruimtelijke ordening. Van huis uit ben ik jurist, afgestudeerd in het vak Ruimtelijke Ordening.
> Meer