Laatste tweets

Diensten Overheid

Bestemmingsplan

Bestemmingsplannen moeten actueel zijn. Dat wil zeggen niet ouder dan tien jaar. Daarom worden de bestemmingsplannen iedere tien jaar vernieuwd of wordt de werkingsduur verlengd met tien jaar. Als een bestemmingsplan niet actueel is, mag de gemeente geen leges heffen voor bijvoorbeeld de behandeling van aanvragen om omgevingsvergunningen.

Op 1 juli 2008 is de ‘nieuwe’ Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Hierin is vastgelegd dat een gemeente voor heel haar grondgebied actuele bestemmingsplannen moet hebben. Gemeenten hebben tot 1 juli 2013 de tijd om aan deze verplichting te voldoen.

Vanaf 1 januari 2010 zijn gemeenten ook verplicht bestemmingsplannen digitaal (via internet) beschikbaar te stellen.

RO Connect ondersteunt u gedegen bij het opstellen en organiseren van de actualisering van uw bestemmingsplannen. Dit kan zowel op project- als op interimbasis.

 

Procesbegeleiding ruimtelijke plannen

Iedereen die op professionele wijze bezig is met planvorming staat voor de moeilijke opgave te zorgen voor een efficiënt planproces, en dient tegelijkertijd ook het draagvlak te borgen. Succesvol onderhandelen in het participatieproces en tegelijk de planvorming op tijd en binnen budget houden is een uitdaging waar veel projectleiders mee te maken hebben.

Het interactieve proces draagt bij het creëren van draagvlak voor bestaand en toekomstig beleid. Bovendien genereert het aan het woord laten van belanghebbenden nieuwe ideeën die bijdragen aan de kwaliteit en de duurzaamheid van de planvorming. Het kan de politiek helpen bij het maken van weloverwogen politieke keuzes. Tevens kan een interactief proces enthousiasmeren en investeringen en betrokkenheid uitlokken. Lotgenoten worden deelgenoten, deelgenoten worden bondgenoten.

Een van de randvoorwaarden voor het verkrijgen van draagvlak voor besluiten is dat er sprake moet zijn van een doorvertaling van belangen en ideeën van stakeholders in bestuurlijke besluiten. Succesfactoren van interactief werken op projectbasis zijn een goed management van verwachtingen, duidelijke spelregels, communicatie tijdens het proces en voldoende capaciteit en hulpmiddelen.

RO Connect is u graag van dienst bij de procesbegeleiding van ruimtelijke plannen.

Op de contactpagina zijn telefoonnummer en een e-mailadres opgenomen.