Laatste tweets

Projecten Overheid

PROJECTENOVERZICHT

 

April 2012-heden (RO Connect)

Gemeente Sint Anthonis (september 2015-september 2016):

  • Gedetacheerd als beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening
Gemeente De Bilt (oktober 2016-mei 2017)
  • Gedetacheerd als Beleidsmedewerker Ruimtelijke Kwaliteit

 

Gemeente Woudrichem (mei 2017-december 2018)

  • Gedetacheerd als beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

 

Gemeente Vught (december 2018-heden)

  • Gedetacheerd als beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

2006- maart 2012 (in mijn functies bij WITPAARD/ARCADIS)

Gemeente Haaksbergen:

Bestemmingsplan Buitengebied:

zowel inhoudelijk als financieel verantwoordelijk voor eindresultaat, participatie in werkgroep, stuurgroep en klankbordgroep, presentatie aan raad e.d.

 

Gemeente Deventer/Raalte/Olst-Wijhe:

Procesmanager van de Landschapspontwikkelingsplannen en Bestemmingsplannen Buitengebied van de drie gemeenten:

Zowel inhoudelijk als financieel verantwoordelijk voor de afstemming van de drie gemeenten onderling en tussen de planfiguren, voorzitter Werkgroep, bewonersbijeenkomsten, presentaties in raad e.d.

 

Gemeente Bernheze:

Bestemmingsplan Buitengebied:

In 2010 lag er een conceptontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Bernheze. Het college had destijds besloten het conceptontwerp bestemmingsplan buitengebied ter advisering voor te leggen aan de raadscommissie Ruimtelijke Zaken.

Deze behandeling had tot doel om de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van zienswijzen te accorderen.

De advisering en opmerkingen van de commissie, de ontwikkelingen en besluitvorming daarna, het feit dat de gemeente op een aantal

belangrijke punten beleid had vastgesteld of verder ontwikkeld en het voortschrijdende inzicht op grond van nieuwe feiten en ontwikkelingen, leidde er toe dat het opgestelde conceptontwerpplan moest worden aangepast voordat het ter visie kan worden gelegd als ontwerpbestemmingsplan.  Ik was projectleider van dit project.

 

Gemeente Oirschot:

Plan van aanpak doorstart bestemmingsplan

Door de gemeente Oirschot was een conserverend bestemmingsplan buitengebied (fase 1) opgesteld; vastgesteld september 2010. Mogelijke/gewenste ontwikkelingen waren in dit plan niet meegenomen.  De bedoeling was dat de gemeente de ontwikkelingscomponent juridisch planologisch zou regelen in fase 2 van het bestemmingsplan buitengebied.

Mij is  gevraagd een Plan van aanpak/Startnotitie op te stellen voor de aanpak van deze Fase 2. Ik was hier projectleider van.  Deze startnotitie ging in op hoe fase 2 van het bestemmingsplan Buitengebied kon worden opgepakt. Belangrijk was om zowel ambtelijk als bestuurlijk draagvlak te krijgen voor de aanpak/startnotitie.

 

Gemeente Maasbree:

Kadernota buitengebied (structuurvisie voor buitengebied tbv Bestemmingsplan buitengebied (jurist)

Bestemmingsplan Buitengebied: jurist en projectleider, voorzitter werkgroep, deelname aan stuurgroep, Klankbordgroep, informatieavonden, raadspresentaties e.d.

Bestemmingsplan “Militair oefenterrein Crayelheide” (jurist)

Bestemmingsplan recreatiepark Breebronne (jurist)

Bestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Siberië” (jurist en projectleider)

 

Gemeente Sevenum:

Kadernota buitengebied (jurist)

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist en projectleider)

Bestemmingsplan Park de Peelbergen (projectleider)

 

Gemeente Horst (aan de Maas):

Kadernota Buitengebied (jurist)

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist en projectleider)

Peelbergen (jurist)

Partiële herzieningen (jurist en projectleider)

Wijzigingsplannen (jurist en projectleider)

 

Gemeente Arcen en Velden

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist en projectleider)

Rood voor Groenproject “Schandelose Heide” (nieuw landgoed) (jurist en projectleider)

 

Gemeente Werkendam:

Visie Buitengebied (Beleidsemotietraject) (jurist en projectleider)

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist en projectleider)

Bestemmingsplan “Noordwaard”(natuurontwikkeling) (jurist)

 

Gemeente De Ronde Venen:

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist en projectleider)

Convenantentraject (jurist en projectleider)

 

Gemeente Landerd:

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist)

 

Gemeente Sint Anthonis:

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist en projectleider)

 

Gemeente Boxmeer:

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist en projectleider)

 

Gemeente Boekel:

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist)

 

Gemeente Uden:

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist en projectleider)

 

Gemeente Veghel:

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist en projectleider)

 

Gemeente Meijel:

Visie Buitengebied (jurist en projectleider)

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist en projectleider)

 

Gemeente Beek:

Handhavings Uitvoeringsprogamma (projectleider)

 

Gemeente Alkemade:

Paraplunota Buitengebied (projectleider en jurist)

Handhavingsuitvoeringsprogamma (projectleider en jurist)

 

Gemeente Schouwen-Duiveland:

Bestemmingsplan Buitengebied (projectleider)

 

Gemeente Rucphen:

Kadernota Buitengebied (jurist)

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist)

 

Gemeente Son en Breugel:

Bestemmingsplan Bosgebied West (golfbaan) (jurist en projectleider)

 

Gemeente Alphen en Riel:

Correctieve herziening Buitengebied (jurist)

 

Gemeente Sint Michielsgestel:

Bestemmingsplan Buitengebied (jurist)

 

Gemeente Kerkwijk:

Bestemmingsplan “Gameren-Dorp”.

Bestemmingsplan “Bruchem-Dorp”