Wetsvoorstel Plattelandswoning door Eerste Kamer aangenomen

22-08-2012

Het Wetsvoorstel plattelandswoning is door de Eerste Kamer aangenomen: Op 10 juli 2012 heeft de eerste Kamer het wetsvoorstel Plattelandswoningen als hamerstuk aangenomen.

Kern van deze wet is, dat het planologisch regime van gronden en opstellen, en niet langer het feitelijk gebruik daarvan, bepalend wordt voor de mate van bescherming tegen hinder van geluid, geur en fijnstof.

Verder heeft deze wet specifiek betrekking op de zogenaamde plattelandswoningen. Dat zijn (voormalige) agrarische bedrijfswoningen die (tevens) door derden mogen worden bewoond. De wet regelt dat deze woningen niet meer beschermd worden tegen milieugevolgen van het bijbehorende bedrijf.

De wetsvoorstel voorziet niet “van rechtswege” in de omzetting van een (voormalige) agrarische bedrijfswoning in een plattelandswoning. Dit betekent dat het gemeentebestuur hier een besluit over moet nemen. De wet geeft alleen de randvoorwaarden.