Voorzienbaarheid bij planschade is uitgebreid

27-01-2014

In deze rubriek is ‘planschade’ al eerder aan de orde gekomen. Omdat er regelmatig planschadezaken aan de rechter worden voorgelegd, blijft het fenomeen planschade juridisch in ontwikkeling. Zo is er eind vorig jaar weer een uitspraak gedaan door de Raad van State, waarin het aspect ‘voorzienbaarheid’ een andere invulling heeft gekregen; Voorzienbaarheid bij planschade is uitgebreid. Ik leg uit wat hiermee bedoeld wordt.

Wat is planschade

Planschade is de schade die een eigenaar van grond of gebouwen lijdt door een planologische wijziging. Als de schade vaststaat, kunt u recht hebben op een tegemoetkoming planschade. Ik zeg ‘kan’, want als de schade voorzienbaar was, kan dit ertoe leiden dat de gevraagde planschade niet wordt toegewezen.

Wanneer is nu sprake van voorzienbaarheid?

Voorzienbaarheid werd altijd beoordeeld aan de hand van de vraag, of u op het moment van aankoop van bijvoorbeeld uw woning, rekening kon houden met een planologische wijziging (bijvoorbeeld nieuw bestemmingsplan), die nadelig voor u zou zijn. Hierbij was bepalend of de gemeente een (beleids)voornemen openbaar gemaakt had, waaruit bleek dat de planologische situatie zou gaan veranderen.

In de uitspraak van de Raad van State eind vorig jaar, was er geen concreet (beleids)voornemen door de gemeente bekend gemaakt. Toch was er volgens de rechter sprake van voorzienbaarheid van de planschade.

 ==================================================================================

VOORZIENBAARHEID KAN ERTOE LEIDEN DAT PLANSCHADE NIET WORDT TOEGEWEZEN.

==================================================================================

Wat was er namelijk aan de hand?

In de koopovereenkomst van de woning was bepaald, dat “het de koper bekend is dat het gebied in de directe nabijheid van de woning bestemd is om in de toekomst een woonwijk te realiseren”.

De rechter overweegt in haar uitspraak, dat vaststaat dat er geen concreet beleidsvoornemen door de gemeente openbaar is gemaakt over het realiseren van de woonwijk.

Maar, de aanvrager van de planschade heeft (door de bepaling in de koopovereenkomst) bij de aankoop van de woning rekening kunnen houden met het realiseren van de woonwijk.

Bovendien heeft de koper hierdoor de gestelde planschade voor zijn rekening genomen, aldus de rechter.

Conclusie

Ook als er geen concrete beleidsvoornemens door de gemeente openbaar zijn gemaakt, kan voorzienbaarheid van de planschade worden aangenomen en planschade dus worden afgewezen.

Laat u goed adviseren!