vernieuwing van regels voor vergunningvrij bouwen

14-11-2013

De Ministerraad heeft een nieuw (wets)voorstel voor vergunningvrij bouwen opgesteld en aangeboden aan de Tweede Kamer. De verwachting is dat de wijzigingen pas halverwege volgend jaar in werking treden. Toch wil ik u alvast op de hoogte stellen van deze vernieuwing van regels voor vergunningvrij bouwen.

Planologische totaalbenadering

De belangrijkste wijziging is dat het kabinet kiest voor een “planologische totaalbenadering”. Dat betekent dat de huidige (ingewikkelde) berekening van oppervlakten die vergunningvrij gebouwd mogen worden wordt versimpeld. Straks zal op elk achtererf (behalve bij monumenten e.d.) een of meer bijbehorende bouwwerken toegestaan zijn tot een totaal van 50% van dat achtererf, zolang het gebouw maar niet groter is dan 100 m2.

 

De 2,5-meter regel

Daarnaast verandert de 2,5-meter regel bij een aanbouw. Nu is het zo dat een vergunningvrij bouwwerk tot een afstand van 2,5 meter van de zij- en achtergevel gebruikt mag worden voor dezelfde functie als het hoofdgebouw, terwijl op grotere afstand het gebruik ‘functioneel ondergeschikt’ moet zijn. Het kabinet wel die grens voortaan bij 4 meter uit de gevel leggen.

 

Mantelzorgwoning

Het voorstel van het kabinet maakt het ook mogelijk dat alle vergunningvrije bouwwerken voor een periode van maximaal tien jaar gebruikt mogen worden als mantelzorgwoning.

Zo’n bijgebouw in de tuin mag maximaal 100 m2 groot zijn en moet bewoond worden door iemand die verzorging geniet van de bewoner van het hoofdgebouw, of juist mantelzorg verleent aan de hoofdbewoner.

Als de mantelzorgrelatie eindigt, mag het bouwwerk in de tuin niet langer worden gebruikt als woning, maar slechts als hobby- of opslagruimte (‘functioneel ondergeschikt’).

 

In werking treding

De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer

 

Laat u goed adviseren!