Risicoaanvaarding bij planschade

19-10-2014

In mijn columns heb ik al eerder aandacht besteed aan het fenomeen planschade. Zoals u weet wordt onder planschade verstaan, de schade die u lijdt door een planologische wijziging (bijvoorbeeld een bestemmingsplan).

Voordat een gemeente tot uitkering van een tegemoetkoming planschade overgaat, moet er wel aan een heel aantal voorwaarden worden voldaan. Aan de meeste voorwaarden heb ik de afgelopen tijd al aandacht besteed. Vandaag wil ik nog een ‘nieuwe’ voorwaarde toelichten: de risicoaanvaarding bij planschade.

In algemene zin is het zo dat van een tegemoetkoming in planschade sprake kan zijn, als de schade niet voor uw rekening behoort te blijven. Uit rechterlijke uitspraken is duidelijk geworden, dat schade voor risico van een aanvrager kan blijven, als de planologische wijziging (bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan) voorzienbaar was op het moment van aankoop van bijvoorbeeld de woning. De aanvrager had daar dan bij zijn afweging om tot aankoop over te gaan rekening mee kunnen houden. Gaat hij toch tot aankoop over, dan heeft hij het risico aanvaard. We noemen dit actieve risicoaanvaarding.

Een andere oorzaak voor het toekennen van planschade kan zijn dat bepaalde bouwmogelijkheden op uw perceel worden beperkt of geheel afgenomen. Bijvoorbeeld: op grond van het oude bestemmingsplan kan een serre worden gebouwd. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt dit onmogelijk gemaakt. Onder omstandigheden kan dit dan leiden tot schadevergoeding. Immers, de bouwmogelijkheid van de serre kan van invloed zijn op de hoogte van de verkoopprijs van uw woning.

In bepaalde gevallen kan het echter zo zijn dat in deze situatie – dus bij het vervallen van bouwmogelijkheden – toch niet tot een tegemoetkoming planschade hoeft te worden overgegaan.

Dit is het geval wanneer u had kunnen voorzien dat bestaande (ruime) bouwmogelijkheden op uw perceel beperkt gaan worden en u toch geen actie heeft ondernomen om deze rechten veilig te stellen. We noemen dit passieve risicoaanvaarding.

U ziet, planschade is een mogelijkheid om waardevermindering door een planologische wijziging gecompenseerd te krijgen. Maar dit gebeurt niet zomaar: daar moet u wel wat voor doen!

Laat u goed adviseren!