Plattelandswoning kansloos?

15-12-2015

In Nederland kennen we al een tijdje de “Wet Plattelandswoningen”. Deze wet zou het mogelijk moeten maken dat (voormalige) agrarische bedrijfswoningen door derden bewoond mogen worden. Is de plattelandswoning kansloos?

Onder ‘derden’ wordt dan verstaan personen die geen binding hebben met het agrarische bedrijf. Het gaat dus om burgerbewoning van een voormalige agrarische bedrijfswoning. Overigens is het niet zo dat een aanduiding ‘plattelandswoning’ betekent dat de woning bij het agrarisch bedrijf moet worden aangemerkt als burgerwoning. De woning blijft het karakter hebben van een ‘bedrijfswoning’.

Het voordeel van de Wet Plattelandswoningen

Als groot voordeel van de Wet Plattelandswoningen werd bij de introductie van de wet genoemd, dat deze woningen niet beschermd hoefden te worden tegen negatieve milieueffecten van het bijbehorende agrarische bedrijf.

Begin van dit jaar heeft de rechter dit enigszins genuanceerd. Anders dan in de wet is bepaald, moet volgens de rechter bij een plattelandswoning wèl de luchtkwaliteit worden beoordeeld. Reden van deze ‘beperking’ door de rechter is de Europese Richtlijn Luchtkwaliteit, waarin staat dat een beoordeling van luchtkwaliteit overal moet plaatsvinden. Dus ook bij een plattelandswoning.

Plattelandswoning kansloos?

Is hiermee de realisatie van een plattelandswoning nou per definitie kansloos geworden?

Ik zou zeggen van niet. Ook bij een plattelandswoning is een ruimtelijke onderbouwing nodig. Een onderbouwing die aantoont dat er sprake is van ‘een goede ruimtelijke ordening’. Luchtkwaliteit is daar slechts één onderdeel van.

Bovendien heeft de rechter niet in algemene zin gezegd dat een plattelandswoning niet kàn naast een agrarisch bedrijf, maar dat onderzocht moet worden of de luchtkwaliteit in orde is.

Dus hoewel een plattelandswoning niet wordt beschermd tegen negatieve milieueffecten van een naastgelegen agrarisch bedrijf met betrekking tot geuroverlast en geluid, moet er wel altijd aangetoond worden dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Luchtkwaliteit is daar gewoon onderdeel van.

 Laat u goed adviseren!