Het bestemmingsplan bepaalt

08-01-2013

Het bestemmingsplan bepaalt: maar wat is dat nou eigenlijk een bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Er staat in hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Het plan bepaalt dus waar winkels, horeca, woningen en bedrijven mogen komen.

Wilt u bijvoorbeeld een huis kopen? Dan is het verstandig om eerst in het bestemmingsplan te kijken wat de bebouwingsmogelijkheden in uw nieuwe buurt én voor uw nieuwe woning zijn.

Als u (als particulier) een bouwplan wilt realiseren of uw gebouwen of perceel op een andere manier wilt gebruiken, is het heel goed mogelijk dat dit niet past binnen het geldende bestemmingsplan. In zo’n situatie kan het zijn dat de gemeente u verzoekt een bestemmingsplan aan te leveren dat alleen betrekking heeft op uw (bouw)plan (een zogenaamd Postzegelplan).

Hoe ziet een bestemmingsplan er uit?

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen: een toelichting, regels en een kaart (de “verbeelding”).

De toelichting legt uit waarom het plan is opgesteld en welke ontwikkelingen in het gebied zijn meegenomen. Ook staat in de toelichting informatie over onderzoeken die vooraf zijn gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van milieu of archeologie.

Op de kaart is de bestemming van de grond aangegeven. De verschillende bestemmingen hebben verschillende kleuren. Op de kaart is bijvoorbeeld ook de toegestane bouwhoogte opgenomen en zijn arceringen opgenomen voor gebieden met een bijzondere waarde (bijvoorbeeld natuurwaarden of een geluidszone).

Ook zijn in het bestemmingsplan regels opgenomen. Deze regels horen bij de bestemmingen die op de plankaart staan. De regels geven bijvoorbeeld aan wat de oppervlakte van een gebouw mag zijn en hoe een gebouw gebruikt mag worden.

Samen vormen de toelichting, de regels en de plankaart het bestemmingsplan.

Als u (bouw)plannen heeft is het verstandig om u van te voren goed te laten adviseren of het past in het bestemmingsplan of dat er andere wegen bewandeld kunnen worden om uw plannen te realiseren.

RO Connect is graag uw adviseur!