Goede ruimtelijke ordening?

12-12-2013

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de gemeenteraad grote vrijheid om bestemmingen op te nemen, die hij uit een oogpunt van “goede ruimtelijke ordening nodig acht”.

De rechter toetst dit achteraf en kijkt aan de hand van eventueel ingediende beroepen of er met het bestemmingsplan wel sprake is van “een goede ruimtelijke ordening”.

Wat is een goede ruimtelijke ordening?

De vraag is dan natuurlijk wat “een goede ruimtelijke ordening” is, als het gaat om het opnemen van bestemmingen in een nieuw bestemmingsplan.

De rechter heeft daar in een heel recente uitspraak (9 oktober 2013) opnieuw duidelijkheid over gegeven. De rechter stelt het volgende:

Volgens de wet moet een bestemmingsplan eens in de 10 jaar worden geactualiseerd. Dit noemen we de planperiode. Hieruit volgt dat de wetgever dus een planperiode van tien jaar voor ogen staat.

==================================================================================

EEN BESTEMMING MOET BINNEN DE PLANPERIODE (10 JAAR) KUNNEN WORDEN GEREALISEERD

==================================================================================

Recente uitspraak

In deze zaak ging het om een langzaam verkeerroute die in het bestemmingsplan was opgenomen en ook zo was bestemd. Een omwonende had hier bezwaar tegen gemaakt. Tijdens de behandeling van het beroepschrift werd duidelijk, dat de gemeente de grond voor die langzaam verkeerroute nog moest aankopen. Ook werd duidelijk dat dat niet binnen 10 jaar zou gaan lukken.

Dit betekende volgens de rechter, dat de bestemming van de gronden dus ook niet binnen 10 jaar zou kunnen worden verwezenlijkt.

De rechter stelde daarop dat nu duidelijk is dat de langzaam verkeerroute niet binnen 10 jaar wordt verwezenlijkt, het in strijd is met “een goede ruimtelijke ordening” om die grond als langzaam verkeerroute te bestemmen.

 

Conclusie

Het is niet in overeenstemming met “een goede ruimtelijke ordening” om een bestemming op te nemen in een bestemmingsplan, die niet binnen de planperiode van 10 jaar zal worden verwezenlijkt.

Laat u goed adviseren!