De plattelandswoning is geen burgerwoning

06-02-2014

Sinds 1 januari 2013 kennen we in Nederland de Wet Plattelandswoning. Deze wet introduceert het fenomeen ‘plattelandswoning’. Dat betekent dat gemeenten in een bestemmingsplan de voormalige boerderij (lees: agrarische bedrijfswoning) als plattelandswoning kunnen bestemmen. Dit geeft de woningen een speciale status. Maar de plattelandswoning is geen burgerwoning.

Bewoner niet functioneel aan bedrijf gebonden

De boerderij houdt voor de wet het karakter van een bedrijfswoning, maar kan toch door iemand anders – die niets met het agrarisch bedrijf te maken heeft – worden bewoond. Het komt geregeld voor dat stoppende agrariërs hun bedrijf willen verkopen en zelf in de voormalige bedrijfswoning willen blijven wonen. Ook zie je regelmatig, dat de woning los van het bedrijf wordt verkocht aan personen die niet meer functioneel aan het bedrijf zijn gebonden. In beide gevallen is dan sprake van burgerbewoning van de voormalige agrarische bedrijfswoning. Dit is dan in strijd met het bestemmingsplan en deze bewoner loopt het risico de woning te moeten verlaten.

Wat is er veranderd?

Wat verandert er nu met de plattelandswoning? Kort gezegd komt het er op neer dat niet langer de feitelijke situatie (dus of een burger in de bedrijfswoning woont) bepalend is, maar hoe dit in het bestemmingsplan is geregeld. Met de nieuwe wet wordt de mogelijkheid geboden om aan een dergelijke ‘plattelandswoning’ ruimere bewoningsmogelijkheden toe te kennen. De agrarische bedrijfswoning kan als ‘agrarische bedrijfswoning’ bestemd blijven, maar in de regels wordt dan opgenomen, dat deze ‘plattelandswoning’ bewoond mag worden door iemand die geen functionele binding heeft met het nabijgelegen agrarisch bedrijf. Voor de agrariër heeft dit als voordeel, dat deze plattelandswoning niet langer wordt beschermd tegen negatieve milieueffecten van het bijbehorende bedrijf.

Rechtspraak

De rechter heeft dit heel recent nogmaals bevestigd: “De aanduiding als plattelandswoning brengt niet met zich mee, dat de woning bij het agrarisch bedrijf moet worden aangemerkt als burgerwoning”. Door de nieuwe wet gebeurt dit allemaal niet vanzelf: de gemeente moet hiervoor het besluit nemen om het bestemmingsplan aan te passen. Maar een particulier kan hier wel een verzoek voor indienen.

Laat u goed adviseren.